top of page

Zelfvertrouwen...    en zelfrespect... Trouw aan jezelf

When you keep critizing your kids, they don't stop loving you. They stop loving themselves.    When they become adults, there is a risk of losing them, if there isn't enough appreciation. 

20220513_104739.jpg

Zelfvertrouwen is cruciaal voor alles wat we ondernemen.

Onvoorwaardelijke aanvaarding door ouders, partner , leraars, vrienden helpt enorm bij het opbouwen van voldoende zelfvertrouwen zodat we daadkrachtig stappen ondernemen.

Erkenning geven is  goud dat volledig gratis kan uitgedeeld kan worden

of onthouden kan worden.  

Erkenning krijgen door ouders, vrienden, werkgever, collega's is van levensbelang.  We willen allemaal gezien worden voor wie we zijn.

We willen positief bekrachtigd worden in wie we zijn, als onze sterkste talenten gezien worden. 

We worden het meest geraakt als we door anderen bevestigd en bekrachtigd worden, juist in onze talenten, datgene waarin we willen en kunnen uitblinken. 

Waarom hebben Vlamingen het zo moeilijk om oprechte complimentjes te geven en zelfs te ontvangen?

Waarom maaien we mensen het hoofd af als ze boven het maaigras komen?

 

Er is genoeg voor iedereen!  We kunnen massa's grote ' taarten' bakken, veel ontwikkelen,...  Elke mens heeft vele kwaliteiten, talenten,.. 

We kunnen samen winnen!

Wat levert het op anderen te willen controleren, erkenning onthouden, afgunstig reageren?

Rolmodellen, een mentor, een leraar die de talenten van een kind ziet en dit ook positief bekrachtigt zijn dingen die een leven kunnen veranderen.

We willen door anderen gezien worden in onze essentie.

Dit zijn opmerkingen die ons zelfvertrouwen geven en ons op een goed

pad zetten.

 

Hoe hoog of laag leggen we de lat?

Zelfkennis is cruciaal om te bepalen waar we onze lat leggen.

De lat te hoog leggen zal ons zelfvertrouwen aantasten omdat we teveel buiten onze comfortzone zitten.  Zo kan faalangst ontstaan.

 

Perfectionisme in allerlei vormen kan er voor zorgen dat we ons verliezen in details,  of dat we de lat onrealistisch hoog leggen, de verkeerde prioriteiten leggen,.. 

De lat te laag leggen tast ons zelfvertrouwen eveneens aan omdat we

onszelf dan niet naar waarde schatten, ons gaan vervelen,...

 

Om het nog moeilijker te maken hebben we allemaal wel de ervaring dat

er zaken zijn die ons goed afgaan en andere taken niet. 

Kerntalenten zijn de tool om uit te zoeken welke taken ons liggen, en wat ons potentieel is.

Kerntalenten zorgen voor inzicht zodat we weten waarop we best inzetten en hoeveel.

Hoe gaan we om met lastige taken?

We kennen allemaal mensen die taken (veel )beter kunnen.  

Zijn we daarom dommer, minder bekwaam?

Nee, dat is veel te kort door de bocht en helaas ondermijnt dit denken ons zelfvertrouwen.

Kerntalentenanalyses vormen een compleet disruptieve methode, waardoor je een veel accurater beeld krijgt van wat je aard, potentieel en motivatie is.  Het is niet te vergelijken met andere persoonlijkheidsmodellen, die allemaal top-down zijn, een rationele indeling, waar iedereen in vakjes moet.

Er zijn veel goede algemene handleidingen, algemene adviezen.  

Het lastige is dat we door al deze algemeenheden dikwijls op een verkeerd pad gezet worden, omdat het niet bij ons past.

Het vraagt al behoorlijk wat leeftijd, ervaring, zelfvertrouwen om scherp te kunnen zien of iets voor jou past.

We zijn kuddedieren en hebben van nature de neiging om anderen te volgen. Het geeft een gevoel van veiligheid, geborgenheid.  In groep handelen heeft evolutionair grote voordelen, zodat afwijken van de rest moed vraagt.

En dus moeten we leren om een onderscheid te maken tussen wanneer we best de anderen volgen, en wanneer juist niet.  Best lastig, omdat we regelmatig moeten ingaan tegen de groep als we genoeg contact met onszelf willen behouden.  

Als je een gemiddelde lichaamslengte hebt, pas je in elk bed, in elke stoel.  Als je zeer klein of zeer lang bent wordt het een ander verhaal.

Die lichaamslengte is voor iedereen zichtbaar. 

Behoefte aan autonomie is al moeilijker zichtbaar.

Stel dat je veel  outside of the box wil denken, omdat het anders allemaal te saai wordt.

Zelf heb ik veel te lang binnen Justitie gewerkt, hoewel creativiteit er echt niet gewaardeerd wordt.  Een megagrote bron voor bore-out als dit een zeer uitgesproken talent is.

Competentiedenken ( prestatiedenken) als bron van gebrek aan zelfvertrouwen

Competentiedenken is nog steeds de dominante mindset. 

We leggen onszelf druk op om te presteren zoals anderen van ons verwachten.

Het is efficiënter om datgene te doen waarvoor we intrinsiek gemotiveerd zijn. 

Je kan het gemakkelijkst hoge competenties bereiken op onze sterkste talenten, en nog meer op de meest uitgesproken talenten. 

Het is reeds lang geweten dat het beter is om te focussen op onze sterktes.  

En er zijn anderen die zeer goed kunnen waar we geen goesting voor hebben. Laat hen het doen!

Hoe worden we de beste vriend van onszelf?

Zelfkennis is cruciaal.  Er is tijd nodig voor reflectie op ons eentje, om te onderzoeken wie we echt zijn van binnen, los van verwachtingen van belangrijke anderen.

Kerntalenten bieden een uiterst accurate objectieve basis om thuis te komen. Deze stevige basis, op maat, is onbetaalbaar.

Daarnaast zijn er kernkwaliteiten, waarden, normen,..

 

Contact met goede vrienden die ons waarderen voor wie we echt zijn, als uniek persoon, waarbij we onszelf kunnen zijn.

Door hun ogen zien wij onszelf. Hun liefde voor ons maakt het gemakkelijker onszelf graag te zien.

 

Onszelf aanvaarden en waarderen. Goed voor onszelf zorgen.  Aan jezelf geven wat je aan je beste vriend(in) zou geven. 

Zonder streng oordeel, met mildheid.

Contact met ons gevoel.

Wat voelen we in ons lichaam dat ons aangeeft wat we nodig hebben. 

Er zijn allerlei ervaringen in ons leven waardoor we overschakelen op " overlevingsmechanismen", defensiemechanismen.

We moeten dan sterk zijn. 

Als dit blijft duren raken we afgesneden van ons gevoel, zien we kwetsbaar zijn als zwak.

Die kwetsbaarheid blijft nodig, als middel om in contact te blijven met ons gevoel, ons lichaam.

In ons leven zijn er allerlei rollen die we spelen: bv op het werk.

Deze rollen zijn tot op zekere hoogte onvermijdelijk. 

Probeer een rol te vinden waarbij je niet te ver afwijkt van wie je van binnen bent.  Anders raak je vervreemd van jezelf. 

De kloof tussen wie je bent en wat je moet spelen wordt te groot.

 

  

 

 

 

 

 

 

bottom of page