top of page

 Academische vorming. 

Kandidatuur Rechten UFSIA Antwerpen 1981

Licentiaat Rechten KU Leuven 1984

Evaluatie Menselijke Schade KU Leuven 1996

Postuniversitaire opleiding Bemiddeling UA met 

      Specialisatie Bemiddeling in Familiezaken 2003

Lessen Comparatieve Filosofie UA  ( 30 dagen)

"Dank u Lydie

 

Voor de grondige analyse,

het denkwerk,

uw energie en tijd,

en passie waarmee u mensen wilt

en kunt helpen. " C.

" Heel mooi verslag, is leuk om te lezen. H. "

"Het was zeer interessant om het verslag van X te lezen. Gaat ons helpen om hem zeker als potentiële trekker/ondernemer op de kaart te zetten en zijn rol als business Analyst juist in te zetten. We hebben op dit moment te weinig ondernemers profielen, dus heel fijn nieuws dat hem dat energie geeft. Het was ook voor hem een echte eye-opener de kerntalenten analyse, het gaat hem helpen om juiste keuzes te maken. "

 

Bijscholingen als bemiddelaar

UA ( Universiteit Antwerpen)

        Alimentatie en Kinderen

       Beginnen met bemiddeling

       Contractuele afspraken bij einde bemiddeling

       Correct omgaan met mensen met specifieke                             communicatiemoeilijkheden

       Rationeel-emotieve benadering (RET)

KULeuven:

      Contextueel werken ifv familiale bemiddeling

              5 dagen ( Marleen Heylen)

      Gesprekstechnieken met kinderen

Mediv:

       Collaborative Negotiation ( A.L. Verbeke )

       Ouders en kinderen samen in bemiddeling

       Praktijkgerichte leidraad voor intakegesprekken

       Familieopstellingen voor familiale bemiddelaars

       Groepsdynamische processen bij conflicten in                           teams ( Sylvia Prins)

       Inspiratiedag Creatieve Technieken in bemiddeling

            ( Sylvia Prins)

       Congres Deep Democracy

       Traumasensitief bemiddelen 2022

        Parallel Solo Ouderschap 2024

Interactie-Academie

      Emotionele en Relationele betekenis van geld

Intervisies Forum Bemiddelaars Antwerpen

Bemiddelen bij de laatste levensfase

Gezinsbond: Objectieve onderhoudsbijdrage kinderen bereken

Scheidingsrituelen 2022

De kracht van onderhandelen binnen het 

bemiddelingstraject 2022

Lego Serious Play introductie 2024

126.jpg

 Ervaring en opleidingen

* Erkend Bemiddelaar in Familiezaken sinds 2004.

* Kerntalentenanalist sinds 2018

* Loopbaanbegeleider sinds 2019

* Studiekeuzebegeleider sinds 2019

*Coach

*Advocaat 1984-2016: aanvankelijk all round 

later het mensgerichte Familierecht en Strafrecht

Moeder  van twee dochters en twee kleindochters

In een relatie

 'Het leven ' 

Hobby's: lezen,  muziek luisteren, badminton, fietsen, schilderen, kunst, koken, ....

9208.jpg

Andere vormingen:

Coretalents:  www.coretalents.eu

    Opleiding tot Kerntalentenanalist 2018

    Masterclass Kerntalenten en Studiekeuze en Ster behaald

    Masterclass Kerntalenten  en  Kerncompetenties  en Ster behaald

    Masterclass Individuele Coaching en Ster behaald

    Masterclass Kerntalenten en Hoogbegaafdheid 2024

    Verdiepingsdag Gaming 2022

    Verdiepingsdag Complexe combinaties 2023

    Verdiepingsdag De blik van de buitenstaander 2024

Hartbegaafd  (  intelligentie -sensitiviteit)-  Educatieve Academie 2022

Werken met duplopoppen in contextuele verhalen 2023- Educ. Academie

Hartcoherentie en Polyvagaaltheorie 2023  Educ. Academie

Symposium Ruimte voor Hoogbegaafdheid, Stichting hoogbegaafdheid, Utrecht 2024

Kennismaking met het Socratisch Gesprek

HSP Vlaanderen: Dag van het Gevoel 2019 Hoogsensitiviteit

 2019-2020: KU LeuvenX EWBCX: Existential Well-being Counseling met certificaat

Intuïtieve Ontwikkeling ( Timotheus Merksem) 2006-2008: 

 Ervaringsgerichte opleiding met grondingstechnieken, vele vormen  van meditaties, intuïtieve zintuigen,  lichaamsgerichte oefeningen, oefeningen in kerntransformatie, massages, healings, readings, familieopstellingen, veldopstellingen, vader en moeder energie, Hoger Zelf, denken-doen-voelen,  man-vrouw polariteiten, innerlijk vader/moeder/kind, Posities, enz.

Deelname aan ongeveer 40 familie- en veldopstellingen als representant

Deeltijds Kunstonderwijs Schilderen IKO Hoogstraten, 2004-2007 

Diverse cursussen Beleggen  CMO, VFB, NAIC

Wijnkennis LBC Hoogstraten 1993-1996

Bloemschikken Hoogstraten 1990-1993

Waarmee maken we het verschil?

Een juiste analyse

Wat heb je aan traditionele top-downmodellen modellen die voor 65% juist zijn en 35% fout?  Omdat je niet zeker bent dat iets fout of juist is kan je er niet op rekenen.

Wat heb je er aan om in vakjes gestoken te worden die voor een deel fout zijn? 

De traditionele persoonlijkheidsmodellen zijn veel te vaag.

Vanuit hun gestandaardiseerde modellen kan je op één punt 49 of 51 scoren. 

Je bent dan of dit, of dat. 

Deze manier van denken is  slordig, waardoor je op het verkeerde pad wordt gezet.

Ik heb de andere modellen grondig bestudeerd, en er een beetje aan gehad, en ben ook dikwijls op het verkeerde been gezet.

Omdat er teveel fouten in zitten zijn ze onbetrouwbaar. Zelfs één cruciale fout kan je helemaal de verkeerde weg insturen.

Een Kerntalentenanalyse, uitgevoerd door een zorgvuldige analist, die het belang van een juiste analyse beseft, heeft een juistheid die 100% benadert.

Zo heb je een fundament waar je veilig verder op kan bouwen, dat je verder kan aanvullen.

Het geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen.

Als mensen je kritiek geven kan je daar correct op reageren omdat je weet wat er klopt en wat niet.

Concreter is beter

In het kerntalentenmodel hebben we een zeer uitgebreide terminologie om zoveel mogelijk zo juist mogelijk te benoemen. 

Teveel vaagheid en algemene bewoordingen die veel ladingen kunnen hebben,  hebben tot  gevolg dat je niet duidelijk en concreet kunt benoemen wat er speelt.

Als iemand je verwijt dat je niet sociaal bent, wat heb je daar aan? 

Je weet niet wat je kan doen om tot verbeterde relaties te komen. 

Wij werken met  een reeks talenten  die een sociaal aspect benoemen. 

Zo weet je op welke manier je wel sociaal bent en op welke aspecten minder. 

Zo kan je inspelen op je sterkste sociale talenten om zo je relaties te verbeteren.

Feedback is beter naarmate het concreter is. Als je een zeer concreet voorbeeld geeft, weet je veel beter wat er bedoeld wordt. 

Het is belangrijk dat er geen foute interpretatie gebeurt.

Zo vermijden we dat constructieve kritiek foutief geïnterpreteerd wordt en er allerlei ongewenste emotionele ladingen aan toegevoegd worden of  onbewust getriggerd worden. 

Optimalisatie

Kennis van je talenten maakt dat je snel een grote stap vooruit zet, om nog beter te beseffen wie je bent en waar je naar toe wil en ook kan.

Extra's bij mij:

- verdere verfijning, nuancering

- hoe ga je hiermee aan de slag in je werk, in relaties, in je leven

- ondersteuning bij het vinden van jouw  ideale combinatie

- hulp bij het maken van strategische keuzes

- inzicht in het omgaan met uitdagingen van elk profiel

- ondersteuning bij zaken waarop je vast loopt

- hoe haal je het maximum uit een basisverslag

- extra inzichten rond samenwerking met anderen

- extra inzichten rond empathie

- extra's voor degenen die willen ondernemen

- gepersonaliseerd beslissingstraject

- CV, profilering

- valkuilen gebaseerd op talenten en kwaliteiten

- kernkwaliteiten

- extra's voor sensitieven

- extra's voor (hoog) begaafden, uitzonderlijke talenten, multitalenten

- hoe helpt dit jou bij het optimaliseren van je financiële planning

bottom of page