top of page

Waarmee maken we het verschil ?

Een juiste analyse

Wat heb je aan traditionele top-downmodellen modellen die voor 65% juist zijn en 35% fout?  Omdat je niet zeker bent dat iets fout of juist is kan je er niet op rekenen.

Wat heb je er aan om in vakjes gestoken te worden die voor een deel fout zijn?  De traditionele persoonlijkheidsmodellen zijn veel te vaag.

Vanuit hun gestandaardiseerde modellen kan je op één punt 49 of 51 scoren. 

Je bent dan of dit, of dat.  Deze manier van denken is  slordig, waardoor je op het verkeerde pad wordt gezet.

Ik heb de andere modellen bestudeerd, en er een beetje aan gehad, en ben ook dikwijls op het verkeerde been gezet.

Omdat er teveel fouten in zitten zijn ze onbetrouwbaar. Zelfs één cruciale fout kan je helemaal de verkeerde weg insturen.

Een  kerntalentenanalyse, uitgevoerd door een zorgvuldige analist, die het belang van een juiste analyse beseft, heeft een juistheid die 100% benadert.

Zo heb je een fundament waar je veilig verder op kan bouwen.

Het geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen.

Als mensen je kritiek geven kan je daar correct op reageren omdat je weet wat er klopt en wat niet.

Concreter is beter

We hebben een zeer uitgebreide terminologie om zoveel mogelijk zo juist mogelijk te benoemen. 

Teveel vaagheid en algemene bewoordingen die veel ladingen kunnen hebben,  hebben tot  gevolg dat je niet duidelijk en concreet kunt benoemen wat er speelt.

Als iemand je verwijt dat je niet " sociaal" bent, wat heb je daar aan? 

Je weet niet wat je kan doen om tot verbeterde relaties te komen. 

Wij werken met veel talenten die een sociaal aspect benoemen. 

Zo weet je op welke manier je wel sociaal bent en op welke aspecten minder.  Zo kan je inspelen op je sterkste sociale talenten om zo je relaties te verbeteren.

Feedback is beter naarmate het concreter is.

Als je een zeer concreet voorbeeld geeft, weet je veel beter wat er bedoeld wordt. 

Het is belangrijk dat er geen foute interpretatie gebeurt.

Zo vermijden we dat constructieve kritiek foutief geïnterpreteerd wordt en er allerlei ongewenste emotionele ladingen aan toegevoegd worden of  onbewust getriggerd worden. 

Optimalisatie

Kennis van je talenten maakt dat je snel een grote stap vooruit zet.

Extra's bij mij:

- verdere verfijning

- hoe ga je hiermee aan de slag in je werk, in relaties, in je leven

- ondersteuning bij het vinden van jouw  ideale combinatie

- inzicht in omgaan met uitdagingen van elk profiel

- ondersteuning bij zaken waarop je vast loopt

- hoe haal je het maximum uit een verslag

- hoe helpt dit jou bij het beheer van je financiën

- extra inzichten rond samenwerking met anderen

- extra's voor degenen die willen ondernemen

Zo volledig mogelijk

De kerntalentenanalyse kan aangevuld wordt met een traject om de analyse nog aan te vullen met andere zaken die er echt toe doen. Zo krijg je een zo volledig mogelijk beeld.

Positief en ontwikkelingsgerecht

We zijn allemaal in min of meerdere mate allergisch voor commentaren die ons zelfvertrouwen ondermijnen.

Onterechte kritiek is ook gewoon onterecht. 

Soms is onterechte kritiek onbewust, te weinig genuanceerd, 

soms is het ook een manier om je te kleineren.

Het is cruciaal voor je zelfvertrouwen  te weten welk deel van kritiek terecht of onterecht is. 

Zo vermijd je dat mensen je onterecht onderuit proberen te halen.

Als je weet wat je sterktes zijn, kan je daar mee verder bouwen.

Hindernissen worden correct benoemd, zonder negatieve ladingen.

Veel meer dan een persoonlijkheidsmodel

Mensen hebben de neiging om te vergelijken met wat ze kennen. De meesten hebben al van persoonlijkheidsmodellen gehoord, of wel ergens een test ingevuld.

Kerntalenten zijn veel meer dan een persoonlijkheidsmodel.

Je krijgt

- in de eerste plaats inzichten in je talenten

- zodat je goesting krijgt om hiermee aan de slag te gaan

- je krijgt veel handvaten

- je krijgt zelfvertrouwen

- je gaat handelen vanuit intrinsieke motivatie

- oog voor andere persoonlijke issues zoals  intelligentie,  sensitiviteit, creativiteit, ....

"Dank u Lydie

 

Voor de grondige analyse,

het denkwerk,

uw energie en tijd,

en passie waarmee u mensen wilt

en kunt helpen. " C.

" Heel mooi verslag, is leuk om te lezen. H. "

bottom of page