top of page
Voorwaarden geslaagde bemiddeling

Basisvoorwaarden:

- Partijen moeten bereid zijn om samen aan tafel te zitten, of minstens bereid zijn een gesprek met een bemiddelaar te voeren

- Vrijwilligheid, je mag vertrekken als het te slecht voelt

- Vertrouwelijkheid, Geheimhouding (door bemiddelaar én partijen).

- Minimaal respect voor regels en fair play

- Minimum aan persoonlijke skills:

    bv. beslissing kunnen nemen,   je mening durven zeggen

- Minimale reflectie

- In staat zijn om tot op zekere hoogte uit te zoeken wat jouw belangen  zijn,  zelf jouw zaak voorbereiden, met  de hulp van bemiddelaar.

- Minimale bereidheid om open te zijn, een kwetsbare kant durven tonen

- Bereidheid te horen wat de ander vertelt

- Minimale mentale gezondheid

Wat helpt om een conflict te de-escaleren?

De feiten te zien voor wat ze zijn. 

      Mensen die het licht van de zon ontkennen  zullen moeilijk tot              een akkoord kunnen komen.

Aanvaarden wat je niet kan veranderen.

     Het heeft weinig zin om te vechten tegen zaken die vast staan             zoals het weer, de lengte van je benen,  talenten die je al                       niet hebt, temperament, emotionele voorkeurstijl,..

Realistische verwachtingen: als je onmogelijke verwachtingen hebt is de kans op teleurstelling zeer groot

The golden rule: wat zou je zelf doen als je in de positie van de andere zat?   Begrip voor de situatie van de ander zonder dat je akkoord hoeft te gaan.

Aanvaarden dat de ander een andere persoon is met andere wensen, waarden, behoeften, verwachtingen, een andere emotionele voorkeurstijl, ...  Zonder dat je er mee akkoord hoeft te gaan.

Mensen veranderen enkel als ze zelf de interne wil hebben ( en uiteraard wat veranderd kan worden), niet omdat jij het eist.

Gras groeit niet door er aan te trekken, wel door een goede voedingsbodem en licht.

Onze talenten, kwaliteiten hebben een sterke genetische basis.

Zonder het vereiste talent zal je veel moeten ploeteren voor een middelmatig resultaat.  Focus liever op je echte talenten. En iedereen heeft die!

Het is gemakkelijker om tot een akkoord te komen

als je kernbehoeften vervuld zijn:

- je gerespecteerd voelen

- je gewaardeerd voelen

- erkenning krijgen voor geleverde inspanningen

- bestaansrecht: je mag er zijn, je bent OK zonder perfect te moeten zijn

- autonomie: zelf kunnen beslissen over wat jij belangrijk vindt

Nadelige factoren

- Verbale agressie

- Sterke dominantie

- Sterk vermijdingsgedrag 

- Sterk aanpassingsgedrag

- Destructieve reflexen

- Kortzichtig denken

- Te snel resultaat willen

- Moeilijk contact maken met je eigen gevoel

- Onrealistische verwachtingen/doelstellingen

- Verborgen agenda's

- Vechtlustige achterban

- zerosum-mentaliteit:  een beperkende mindset: ' wat ik verlies wint de ander en omgekeerd", een erg defensieve houding , zonder dat er een toegevoegde waarde kan gecreëerd worden.

Een goede regeling, bereikt na het aftasten van alle mogelijkheden,  heeft voordelen voor alle partijen zodat ' de taart' groter wordt.

Factoren die bemiddeling onmogelijk maken

 - Fysieke agressie

-  Ernstige mentale problemen

-  Hoge escalatiegraad van het  conflict met wens om de ander kapot te maken.

bottom of page