top of page

Persoonlijk leiderschap in je werk   

Persoonlijk leiderschap vertrekt vanuit

- je persoonlijke unieke kern

jouw kracht

- jouw Kerntalenten

- jouw kernkwaliteiten

- jouw waarden en interesses,...

Jouw Kern, jouw kracht heeft het potentieel en de goesting om zelf de zaken in handen te nemen

in de richting die voor jou wenselijk is.

Wat is jouw doel, wat zijn jouw prioriteiten?

Proactieve mensen richten zich op wat ze zelf kunnen doen in het leven , in het werk, in hun relaties, ...

en richten zich op wat ze zelf kunnen doen, veranderen, ...

Ze  zoeken:

- de juiste jobinhoud

- de juiste taken

- de juiste mensen en relaties

- de juiste werkomgeving,...

Hoe breng ik zelf verandering in de gewenste richting?

Alles begint met zelfkennis.  

Kerntalenten zijn de ideale tool om objectief en snel een duidelijk zicht te krijgen, waarbij je jezelf herkent in de  zaken waarvoor je goesting hebt.

Het voelt als thuiskomen.

In welke omgeving wil je werken?  

Je vertrekt vanuit je BESTAANDE WERKOMGEVING:

Je zoekt uit wat je zelf kan veranderen.

Welke Kerntalenten zijn jouw favoriet en wil je zeker kwijt in je werk? 

Het ideaal is dat je 70-80% van je sterke talenten in je werk kwijt kan en dat je de resterende in een hobby uitleeft.

Ook binnen de sterke talenten is er nog een rangorde. 

 

Uitgesproken talenten en combinaties van sterkste talenten moet je gewoon in je werk kwijt kunnen. 

Anders beland je snel in een lage jobtevredenheid en betaal je een hoge prijs onder de vorm van bore-out, verveling, geen energie, demotivatie,...

Zoek uit welke talenten je zeker in je werk wil uitleven. 

Probeer ze  optimaal te  integreren in je werk.

Ook de " kleine talentjes"  laten van zich horen, als energievreters. 

Zoek uit hoeveel van je  kleine talentjes  je in je werk moet inzetten.

En alles er tussen in. 

Zijn er collega's die hier wel uitgesproken talenten voor hebben, zodat je een andere taakverdeling zou kunnen voorstellen? 

Welke taken zou je kunnen ruilen? 

Kerntalenten zijn een objectieve realiteit en geven een instrumentarium om objectief betere samenwerkingsvormen uit te werken.

Door objectivering kan je 'ellenbogenwerk, favorietjes, kliekjes' counteren.

Je zoekt uit wat er kan veranderen met hulp van je leidinggevenden

Probeer te zoeken naar win-win oplossingen

Probeer creatief te bedenken wat er zou kunnen veranderen voor je zelf en je werkgever. 

Concreter is beter.

Het vraagt mentale creativiteit om te brainstormen, freewheelen,  echt 'outside of the box' te denken, hypothetisch denken, en zo los te komen van vastgeroeste patronen.

Zoek uit welke leidinggevende het meest geschikt is en een mandaat heeft om dit te bespreken.

Zoek een goed moment waarop deze persoon tijd heeft om hierover een rustig gesprek te voeren.

Doe concrete voorstellen en noteer de reactie.

Geef de ander tijd om hierover na te denken.

Kom er later op terug. Probeer enkele malen. 

Besef dat veranderingen tijd vragen en geduld nodig kan zijn. 

Vraag naar redenen waarom iets wordt afgewezen.

Als er goede redenen zijn, zonder alternatieven kan je dit best aanvaarden zolang de omstandigheden dezelfde blijven.

20220725_125104.jpg

Ongunstige, destructieve  omgevingen:

Er zijn helaas leidinggevenden die zorgen voor een klimaat van psychologische onveiligheid, mensen die kicken op machtsuitoefening,... 

Als dit zo is, probeer bij hen het zo nuchter en zakelijk mogelijk aan te kaarten, zodat je hen minder troeven geeft om je te kwetsen.

Probeer gelijkgezinden te vinden, om als groep het probleem aan te kaarten.

Probeer een andere leidinggevende aan te spreken, een dienst waar je bij terecht kan.

Besef dat in een rotte omgeving het moeilijk of onmogelijk is om in je eentje iets te veranderen. 

Vertrek indien mogelijk. 

Langdurig in zulke omgeving blijven is een aanslag op je mentale en fysieke gezondheid.

Probeer te veranderen wat je kan veranderen.

Zie ook onder ogen dat er zaken zijn waar je zelf geen impact op hebt,

zodat je daar geen nutteloze energie aan verliest en je je zelfvertrouwen behoudt.

Dergelijke omgevingen zijn gedoemd om te verdwijnen

omdat veel intelligente, bewuste, proactieve, creatieve mensen er vertrekken.

Zij zoeken naar een omgeving waarin ze beter kunnen floreren.

 JE KIEST ZELF JE NIEUWE WERKOMGEVING:

Jobinhoud is uiteraard zeer belangrijk en een belangrijke basis om van te vertrekken.

Kerntalenten geven je het ideale inzicht in welke taken jij met goesting wil uitvoeren,

omdat ze vertrekken vanuit jouw AARD, POTENTIEEL en INTRINSIEKE MOTIVATIE.

Inventariseer jouw kennis, vaardigheden, kernkwaliteiten, talenten, talenkennis, computervaardigheden, ...

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen welke waarden je hebt, en welke organisaties het best aansluiten bij wie je bent. 

Onderzoek wat de cultuur is van het bedrijf waar je solliciteert.

Een multinational, een KMO, een familiebedrijf is een andere setting die impact heeft. Besteed aandacht aan dit aspect.

Als je veel behoefte hebt aan autonomie kan je zelf een bedrijfje oprichten, freelancer zijn, samenwerken met vrienden,..

'Voor een baas werken' is voor sommige mensen een hel.

Sommige Kerntalenten zijn van aard dat dit voor jou een weinig aantrekkelijke optie is. 

Veroordeel jezelf daar niet voor. 

Respecteer je eigenheid en zie de kwaliteit van initiatief nemen, proactief willen werken, strategie, ondernemen,...

Sommige mensen hebben graag dat anderen het pad uitstippelen, en ze zelf gewoon opdrachten kunnen uitvoeren.  Voor anderen is dit geen optie.

Besef dat iedereen anders is en van daaruit voorkeuren en talenten heeft.

Reden van  loopbaanbegeleiding 

 • WERKBAAR WERK (In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, signalen van burn-out, …)

 • RELATIES IN DE WERKCONTEXT (In mijn huidige werksituatie heb ik het moeilijk met (een) collega(‘s), teamleider, …)

 • JOBDOELWIT (Ik wil weten welk werk en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) écht bij mij past en mij heroriënteren op de arbeidsmarkt.)

 • ZINGEVING (Ik wil meer voldoening,  plezier, of uitdaging in mijn werk.)

 • KWALITEITEN-REFLECTIE (Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hiermee best om te gaan.)

 • MOTIEVEN-REFLECTIE (Ik wil weten wat  voor mij het belangrijk is in mijn werk (waarden, interesses en drijfveren))

 • BALANS WERK-PRIVE (Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven.)

 • ARBEIDSMARKT-VERKENNING (Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt)

 • LEIDERSCHAP (Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap …)

 • Groei en uitdaging  (Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten/competenties beter kan inzetten)

 • Andere (licht toe)

bottom of page