top of page

Moeilijke knopen doorhakken

Talenten die het voor mij gemakkelijk maken mensen te ondersteunen in het doorhakken van moeilijke knopen. 

 

Volgende elementen zijn hierbij ondersteunend:

- gemakkelijk het overzicht bewaren, het grote geheel overzien, mij niet verliezen in details

- generalist zijn met veel ervaring zodat ik een zeer brede kennis heb over economie, psychologie, sociologie, recht, conflicten ( intern en extern), communicatie, systeemtheorie, familiesystemen, zingeving, existentiële thema's, ...

- gemakkelijk de essentie zien, zien wat belangrijk is en wat minder

- heel graag divergeren: heel veel opties zien, ook minder evidente, creatief buiten de lijntjes kleuren

- volharding, doorzetten

- houden van complexiteit

- goede observatie

- realisme, nuchterheid

- goede vragen stellen, doorvragen, wat is de vraag achter de vraag

- sensitiviteit en gerichtheid op kwaliteit

- houden van maatwerk

- graag luisteren naar mensen, naar wat zij belangrijk vinden

- graag meerwaarde creëren

- " de taart groter maken" in plaats van " zero sum game"

- constructief nadenken

- houden van interactie met anderen

- een uitgesproken ontwikkelingsgerichte mindset

- de uiteindelijke beslissing bij de ander laten

- veel aangeleerde methodieken om dit proces te ondersteunen

- zelf ontwikkelde unieke methodieken om verder te verfijnen

- na het divergeren gemakkelijk terug convergeren, zodat er uiteindelijk beslissingen genomen worden.

Bij belangrijke beslissingen is het aan te raden hiervoor genoeg tijd te voorzien, een traject gespreid in de tijd. 

De tijd zijn werk laten doen, zodat beslissingen echt gedragen zijn.

Ontelbare keren kwamen vooral vrouwen mij vragen of ze zouden scheiden of niet.

Studiekeuzes zijn belangrijk.

Loopbaankeuzes.

Als je zelfstandige wil worden of een zaak wil starten, wat ga je precies doen?

" Wie ben ik? "

Existentiële thema's, zingeving

Omgaan met conflicten

Spanningen in families

bottom of page