top of page

Kosten

1. Basispakket kerntalenten

2. Loopbaanbegeleiding met of zonder VDAB

3. Studiekeuzebegeleiding

4. Coachingpakket

5. Bemiddeling

Basispakket kerntalenten

1. invullen online vragenlijst over speelgoed uit je kindertijd ( 20 min)

2. Twee sessies van ongeveer 2 uur elk

 Coachingvraag en bepalen doelstellingen

-  Gesprek over het spelen in je kindertijd  ( 4-12 jaar ): 1,5 u

-  Bespreking componenten Kerntalenten             2 u

-  Diepte-interview rond schooltijd en loopbaan 0,5 u

-  Hoofdzakelijk computergestuurd verslag  (ong.15 blz.)      

In dit pakket wordt een stevige fundering gelegd,

waarbij ruim de tijd wordt genomen 

om tot een hoogkwalitatieve analyse te komen,

die veel inzichten oplevert

en waarop later kan verder gebouwd worden. 

                                                                                                                           € 500, incl. BTW 

Loopbaancoaching vanuit kerntalenten 

voor volwassenen ( zonder privé-elementen)

Basispakket kerntalenten

Hoe integreer je kerntalenten in je werk: 

   2  uur begeleiding na huiswerkopdracht

- in welke omgeving functioneer je best

- wat typeert jou vanuit KernTalenten, jouw inzetbaarheid 

- bijscholingsadvies    

 

 

als particulier                                                                                                              €650, incl. BTW 

voor bedrijven                                                                                                            €800,  incl. BTW

Studiekeuzepakket ( tot 25 jaar )

Volledige Kerntalentenanalyse​

Computergestuurd verslag met gepersonaliseerde  aanvullingen

Gepersonaliseerde opdrachten

 1,5 uur extra gepersonaliseerd studie-advies                                                     €500, incl. BTW 

Extra opties

  energiegevers, energievreters, stresselementen

 gepersonaliseerde burn-out en bore-out adviezen               € 100

Schriftelijk studiekeuzebeslissingstraject

Leidraad om sneller, efficiënter duidelijkheid

te krijgen hoe je jouw persoonlijke weg kan vinden                € 150

Hoeveel kost een verloren jaar in het hoger onderwijs in euro's?

Er is ook " inkomensderving", minder snel iets verdienen.

Ook al kan je leren van en tijdens  een  "foute" studiekeuze,

meestal blijft er wel een gevoel van  " gefaald te hebben" in het hoofd rondspoken

zodat het zelfvertrouwen minder wordt

en het gevoel " gefaald te hebben " nog veel jaren kan meegesleurd worden

Coachingpakket optimalisatie,  integreren inzichten 

2 x 1,5 uur mondelinge coaching

Praktisch en concreet aan de slag gaan met alle verkregen inzichten. 

Verder uitbouwen van:

- ondersteuning bij het doorhakken van moeilijke knopen

- zelfvertrouwen

- thema's als hoogbegaafdheid, sensitiviteit

- werkgerelateerde thema's

- omgaan met innerlijke criticus, de lat ( te) hoog leggen

- inzicht in en omgaan met valkuilen

-zingeving

 

Coaching helpt om zaken stap voor stap uit te werken.

Via een klankbord zie je beter waarin je vastloopt.

Kort na een analyse of in een latere fase.

                                                                                                                                € 300, incl BTW

                                               

                                            

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                            

 Pakket voor volwassenen-particulieren

met uitgebreid gepersonaliseerd schriftelijk  verslag ongeveer 25-30 blz. ( levenslang bruikbaar)

Basispakket kerntalenten

Diepte-interview levensloop: studies, hobby, carrière, relaties

Extra's in het schriftelijke verslag bovenop het computergestuurd verslag:

- energiegevers, energievreters, stresselementen

- gepersonaliseerde burn-out en bore-out adviezen

- in welke omgeving, sector functioneer je best

- wat typeert jou vanuit KernTalenten   

- bijscholingsadvies    

Een uitgebreide gepersonaliseerde schriftelijke handleiding

om je leven optimaal in handen te nemen

Hoe beïnvloeden kerntalenten elkaar

Kerntalenten die elkaar versterken of  elkaar tegenwerken

Hoe gebruik je jouw sterkste Kerntalenten het meest optimaal

Welke uitdagingen behoren bij  jouw constellatie

Tijdens de schriftelijke uitwerking ontdek ik meer mogelijkheden

dan in een korter mondeling gesprek.

Als je alles op papier hebt kan je het later herlezen

en meer mogelijkheden gebruiken

                                                                                                                              € 800, inclusief BTW

Misschien zijn er mensen die de kosten voor jou willen betalen, zoals een werkgever, familie,... 

De overheid ondersteunt loopbaancoaching  via loopbaancheques.

Als ondernemer is er fiscale aftrek.

Loopbaancheque_label.jpg

Het is mogelijk telefonisch gratis een kennismakingsgesprek te voeren van maximaal 15 minuten.

Een intakegesprek tot maximaal een uur voor bemidddeling of begeleiding kost € 50.

Toepassing van Loopbaancheques is mogelijk.  

Zie volgende pagina.

Bij loopbaanbegeleiding via VDAB  is een kennismakingsgesprek tot 30 minuten gratis.

Bemiddeling:

Familiale Bemiddeling is vrij van BTW.

Er wordt gewerkt met een uurloon dat afhankelijk is van de complexiteit , het inkomen, het belang van de zaak.  Het uurloon wordt bepaald na een inleidend gesprek. 

Het 'sociaal tarief 'voor minvermogenden begint vanaf € 60. 

Een doorsnee dossier van familiale bemiddeling wordt behandeld aan een uurloon van € 100 (voor partijen samen). 

Individuele gesprekken zijn goedkoper dan bemiddelingsgesprekken, die intensiever zijn.

Heb je een voorkeur voor mondelinge begeleiding of schriftelijk?

Mondeling gaat sneller , je kan beter op elkaar inspelen.

Schriftelijk is grondiger, beter overdacht.

Ik  ontdek meer mogelijkheden door geconcentreerd

te reflecteren over een persoonlijke constellatie

Het is nog meer maatwerk.

Zelf kan je het verslag regelmatig herlezen

zodat je zelf gespreid in de tijd  dingen kan ( her)ontdekken.

Heb je graag analytisch inhoudelijk advies, waarbij je liefst zelf je weg zoekt?

Heb je graag een interactieve , ondersteunende stijl, een langer traject 

om jouw weg stap voor stap te vinden?

Of iets tussen beide?

Heb je graag alles live, alles online, gedeeltelijk live-online?

In principe kan alles online.  

Ik krijg  daarbij  minder non-verbale informatie.

Niet alle tools kunnen  even vlot ingezet worden, sommige ook niet.

Zelf ervaar ik de kwaliteit van de interactie als minder goed. 

Sociaal -Vrijwilligers Project

Jaarlijks geef ik een beperkt aantal mensen de kans om aan een sociaal tarief een KernTalentenOntdekking te krijgen.

Voorwaarden:

- Je stuurt mij een e-mail ( met naam, adres, telefoonnummer) waarin je jouw motivatie opgeeft en aantoont dat jij verantwoordelijkheid wil opnemen voor jouw leven en je dit via kerntalenten wil leren ontdekken en uitvoeren.

- Je omschrijft kort dat je financiële situatie het lastig maakt om de kosten te betalen

- de minimumbijdrage is € 60 en dient om de administratiekosten en kosten van het computergestuurd verslag te betalen.  Je betaalt dus enkel de kosten, en ik investeer mijn tijd gratis.

Je krijgt van mij een antwoord of je al dan niet geselecteerd bent voor

dit project. 

Jouw motivatie is voor mij een zeer belangrijk criterium  om te beslissen jou te selecteren.

Tip: Lees op deze website de rubrieken over KernTalenten, Studiekeuze en Loopbaanbegeleiding. 

Een veilige omgeving creëren impliceert transparantie omtrent de kosten van dienstverlening.

 

 Beleggingscoaching

Wie ben jij als belegger?

Welk risicoprofiel?

Welke talenten kan jij efficiënt inzetten als belegger?

Wil je actief beleggen in aandelen? Welke methode?

Hoe beleg je veilig ( vastgoed, obligaties, aandelen, edelmetalen,... )

met een degelijk rendement, zonder veel tijd te investeren?

Wil je wel zelf veel tijd inzetten? 

Hoe zet je deze tijd efficiënt in.

Hoe leer jij snel een goede belegger worden, zonder veel tijd

of misschien wordt je wel een topbelegger,

wat impliceert dat je meer tijd inzet voor onderzoek en opvolging.

Mondeling gesprek 2 uur,  schriftelijk  beleggingsprofiel                                      € 350, incl. BTW

                                                                                  Enkel als extra na het basispakket

                                                                                                                             

Sommige mensen voelen zich goed als een bank hun vermogen beheert.

Banken faciliteren ook klanten met een wens naar grote autonomie.

Er zijn financiële planners. 

Er zijn beleggingsbladen, beleggingsboeken, websites,

er worden overal tips rondgestrooid...

De bedoeling van dit model is dat jij zelf gedisciplineerd, 

leert op een efficiënte manier te beleggen

op een onafhankelijke manier

met als belangrijkste doelstellingen:

- zo weinig mogelijk leergeld betalen

- kosten inperken

- eigen autonomie

- een goed rendement, misschien zelfs een toprendement.

Het is niet de bedoeling  concrete beleggingstips te krijgen.

Wel te leren hoe jij zelf verstandig  met beleggingstips leert omgaan.

Als beleggingscoach ben ik onafhankelijk van financiële instellingen.

Onafhankelijkheid is  zeer schaars  in de financiële wereld.

      

bottom of page