top of page

Kinderen en bemiddeling

20230804_150507.jpg

Hoe beschermen we onze kinderen bij een scheiding?

Ieder kind ervaart een scheiding anders.

Sommige kinderen passen zich vlot aan bij een scheiding, anderen hebben behoefte aan een vaste thuis en hebben veel last van verhuizen.

De meeste kinderen kunnen zonder veel schade een scheiding hanteren.

 

De grootste beschadiging van kinderen vloeit voort uit ruzies, spanningen,  

conflicten, strijd, vooral als ze zelf het middelpunt van de strijd zijn, als ze gebruikt worden in de strijd, als ze voor de kar gespannen worden, als ze tussen twee vuren zitten, als ze zich geplet voelen, …

Kinderen willen het gevoel hebben dat ze inspraak hebben, dat ze er toe doen.

Kinderen hebben behoefte aan een klimaat waarin er voldoende veiligheid is zodat ze kunnen uiten waar ze mee zitten.

Ze hebben behoefte aan een vertrouwenspersoon waar ze in veiligheid kunnen praten over de situatie van hun ouders.

Ouders nemen uiteindelijk de beslissing ( of een rechter). Ouders zijn immers de volwassenen die de maturiteit hebben om doordachte beslissingen te nemen. 

Geen enkel kind wil kiezen tussen één van de ouders. 

Elk kind is van nature loyaal aan beide ouders. 

Een minderjarig kind wil vooral kind blijven en geen  verantwoordelijkheid opgelegd worden die niet aangepast is aan zijn/haar leeftijd.  Een kind dat die verantwoordelijkheid toch opneemt heeft daar levenslang last van.

Kinderen kunnen op allerlei manieren bij bemiddeling betrokken worden:

- in een  gesprek met de bemiddelaar

- via een foto, bij voorkeur zelf gekozen door de kinderen

- via een brief, een tekening?..

Kinderen hebben vooral baat bij een regeling waarbij hun ouders:

- samen afspraken maken  en regelmatig overleggen met oog voor het belang van de kinderen

- voldoende flexibel zijn om naargelang de omstandigheden afspraken bij te sturen

- zorgen voor een veilig klimaat  waarin kinderen hun behoeften kunnen uiten

- de andere ouder respecteren in het ouder zijn.

 

Elk kind ontleent zijn identiteit aan het rolmodel van zijn/haar vader en moeder.

Een kind toelaten zijn/haar identiteit te ontwikkelen betekent respect hebben voor de andere ouder, in het bijzijn van de kinderen een oprecht complimentje geven over de andere ouder.

Dit vormt een compensatie voor de verwijten die veel gemakkelijker geuit worden.

 

Schriftelijke overeenkomsten geven structuur, zekerheid, een bepaalde graad van veiligheid.

Een schriftelijke overeenkomst is geen doel op zich, enkel een middel om afspraken vorm te geven.

Afspraken die genegeerd worden tasten het vertrouwen aan, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid.

Wil je een klimaat van vertrouwen, veiligheid, eerlijkheid of kies je bewust of onbewust voor angst, wantrouwen, controle, macht, ...

Er hangt een groot prijskaartje aan het ( onbewust ) spelen van allerlei spelletjes die het vertrouwen beschamen.

bottom of page