top of page

Ja, MAAR...

Er moet brood op de plank komen!

Persoon A kan een  job doen met Kerntalenten die voor 30% matchen met de job.  Persoon B kan dezelfde taak doen met KernTalenten die voor 80% matchen. 

De arbeidsvreugde en levensvreugde zal veel hoger zijn voor persoon B.   Laat persoon B deze job doen en ondersteun persoon A bij een zoektocht voor een job waardoor hij een veel hogere match heeft.  Probeer geen peer te zijn als je een appel bent.

Geld, status en andere voordelen zijn belangrijk voor mij. 

Er zijn sectoren ( ICT, chemie, …) en profielen ( sales, technische , experts,..) die beter betalen.

Doe een investering en probeer de perfecte match te vinden tussen jouw Kerntalentenprofiel en een goedbetaalde job.

Als je een sterk Kerntalent hebt voor ondernemen, wordt ondernemer!

Als je een sterk Kerntalent hebt voor sales, doe sales!

Als je een sterk Kerntalent hebt voor techniek, doe een technische job!

Als je een sterk Kerntalent hebt voor expertise, wordt expert!

enz.

Sectoren en bedrijven die goed betalen hebben veel verschillende profielen nodig. Misschien past jouw profiel wel bij hen, al is het in een ondersteunende functie.

Allemaal mooie theorie, maar mijn omgeving....

Onbekend is onbemind.   Verandering vraagt tijd.

Elke verbetering is ergens begonnen,  bij pioniers  die ' steentje voor steentje verlegden' tot er een grote snelweg ontstond....

Misschien is dit geen 'luxe', maar absolute noodzaak.

Als je jong bent kan enthousiasme je nog vooruit drijven, maar voor hoe lang nog?

Is dit niet voor  softies, losers?

Je kan het zo bekijken.  

Of je laten overtuigen door de intrinsieke waarde, en er alle voordelen van plukken.  

Stel je voor dat je concurrent dit optimaal gebruikt?

Wie heeft dan de beste kaarten? Degene die alle troeven optimaal gebruikt of degene die een deel laat liggen?

Speelgoed kan op het eerste zicht  onnozel lijken. 

Als je speelgedrag als de bron ziet, ontdek je de essentie, en besef je dat de methode veel beter is dan andere methodes en veel meer mogelijkheden heeft. 

De ervaring leert dat iedereen die een goede Kerntalentenanalyse ondergaat ( zwaar) onder de indruk is.  

Een aanzienlijk percentage van onze Kerntalentenanalisten  heeft een Master en/of is hoogbegaafd.  

Mijn werkgever is niet geïnteresseerd in die logica.

We leven in een hyperconcurrentiële wereld met druk vanuit China die ons drijft naar een 'race to the bottom'. 

Chinezen willen de markt veroveren en zijn bereid om te werken aan dumpingprijzen. 

Ons Westers kapitalisme moet concurreren met het staatskapitalisme van China.

Vroeger gingen bedrijven failliet als niemand ze nog een lening wou geven. 

China maakt een productieapparaat en vraagt nadien of ze hun producten kwijt raken. Desnoods dumpen ze deze producten in het Westen, waarbij zij onze gezonde bedrijven door oneerlijke concurrente kapot beconcurreren. 

China ondersteunt massaal sectoren ( bv. staal en zonnepanelen) met faillissementen bij ons als gevolg. 

Centrale banken in Europa, Japan, VS  worden onder druk gezet om mee te doen en gratis krediet te geven, met een wapenwedloop van om ter meeste schulden tot gevolg. 

Het grootste en gevaarlijkste economisch experiment ooit.

Veel economische theorieën van vroeger kunnen we in de prullenmand gooien.

Dit is een echte 'gamechanger' die nog decennia zal verder duren, tenzij China crasht. 

Hoe gaan we hier mee om?

Een beter gebruik van talenten helpt om de concurrentie aan te kunnen met respect voor de persoonlijke noden van personeel.

HR is nog teveel gestuurd vanuit de behoeften van de bedrijven.

Je kan via loopbaancheques aan democratische prijzen ondersteuning krijgen bij persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Burn-outs en bore-outs swingen de pan uit. 

Mensen die hun werk doen vanuit sterke Kerntalenten hebben goesting om die taken uit te voeren, zijn gemotiveerd, zijn creatief, zijn innovatief, enz.

Human Resources optimaal inzetten geeft een veel beter resultaat en rendement.

Je kan hier veel ideologische bedenkingen bij hebben.

Met onze patstelling socialist-liberaal gaan we het probleem nooit oplossen.

Dit is een achterhaalde discussie uit de twintigste eeuw, een achterhoedegevecht.

Een echte oplossing is  mensen het juiste werk te laten doen, datgene waarvoor zij gemaakt zijn, wat aansluit bij hun Kerntalenten.

 

Er is nu al schaarste voor de interessante profielen. Deze mensen zullen hun werkgever kiezen. Bewust of onbewust volgens hun Kerntalenten.

Als werkgevers goede profielen willen aantrekken of behouden, zullen ze deze mensen moeten geven wat ze verlangen, en datgene kunnen doen wat aansluit bij je sterkste Kerntalent is onweerstaanbaar voor een werknemer

Intrinsieke motivatie werkt veel sterker dan externe motivatieprikkels zoals geld en andere materiële voordelen.

Iedere mens heeft de behoefte om door zijn werkgever gezien te worden en erkend te worden voor zijn unieke kwaliteiten.

Kunnen doen wat jouw ding is , maakt of je ergens blijft of vertrekt. 

Autoritaire, strak hiërarchisch georganiseerde omgevingen die werknemers miskennen,

zullen het moeilijk krijgen interessante profielen te behouden of aan te trekken.   

Ook in het pensioendebat gaat het teveel over verkeerde kwesties.

Geef mensen werkbaar werk, d.w.z.  wat aansluit bij hun Kerntalenten en zij zullen nog kunnen genieten van het werk op latere leeftijd. 

Als mensen verlangen naar stoppen is dit veelal omdat ze te weinig hun Kerntalenten hebben kunnen uitleven, en ze deze tijdens hun pensionering willen uitleven .

Als je werk vanuit Kerntalenten combineert met een gepaste verloning, flexibele werkregimes, een gepaste fiscaliteit zijn aanzienlijke verbeteringen mogelijk.

Skandinavië en andere landen zoals Zwitserland tonen aan dat er veel betere  oplossingen mogelijk zijn.

Met de belastingen die we betalen is er zoveel meer mogelijk.

bottom of page