Strategy is the right people on the right place

Voordelen KernTalenten voor bedrijven:

 

- gemotiveerde werknemers

- intrinsieke motivatie

- betere samenwerking tussen werknemers

- taken worden objectief toebedeeld aan degenen die er de Sterkste

KernTalenten voor hebben, zodat de taken uitgevoerd worden door degene die er het beste in is, met de beste resultaten

- werknemers blijven, minder verloop

- minder spanningen en conflicten door objectief inzicht in KernTalenten, hun componenten, en competetenties, relaties

- begrip en inzicht in het  het anders-zijn van collega's

- juist benoemen van kwesties, zonder emotionele ladingen

- concreter is beter: de juiste taal, to the point 

- opleidingen worden gegeven aan degenen met de juiste KernTalenten hiervoor

- een goede werksfeer

- openheid, transparantie

- een open feedback cultuur

- een positieve mindset

- erkenning, zich gezien en gewaardeerd voelen: het meest onderschatte element in alle relaties,  gratis goud

- optimale ontwikkeling van het menselijk potentieel

- meer creativiteit, een basisingrediënt voor een hedendaags bedrijf

- toptalenten blijven omdat ze kunnen doen wat ze graag doen

- minder geld nodig om talent te behouden: materiële voordelen op zich zijn onvoldoende om ( top )talent te houden

Nadelen HR en recrutering zonder KernTalenten

 

Selectie gebeurt op basis van competenties:  kennis ( vakkennis, talen, reglementering, ...), vaardigheden ( technische, operationele, menselijke, computer, ...):  de werknemer kan de taak wel uitvoeren maar heeft er maar een beperkte goesting voor. 

Er wordt gevraagd of een werknemer een taak kan uitvoeren, niet of hij dit wil.

Veel mensen kunnen een taak uitvoeren, maar willen het eigenlijk niet echt, ze doen liever iets anders.

Dit levert inferieure bedrijfsresultaten op.

Bij selectie wil een bedrijf niets liever dan een echt gemotiveerde werknemer, die intrinsiek gemotiveerd is, die goesting heeft.  KernTalenten zorgen voor deze tool, objectief, zonder dat een werknemer doet alsof, naar de mond praat wat de werkgever wil horen.

Competentie-ontwikkeling gebeurt vanuit de behoeften van het bedrijf, de markt, wat een student denkt dat gevraagd en beloond zal worden.

Uiteraard moeten taken uitgevoerd worden. 

De vraag is door wie ze het meest optimaal uitgevoerd worden. 

Competentie-ontwikkeling op Kleine of Halve KernTalenten haalt helaas een laag rendement. Jammer van het verloren geld. 

En nog meer jammer voor de mens die geen energie haalt uit zijn inzet.

Er is een compleet andere mindset nodig.  Er zal een tijd komen dat dit vanzelfsprekend wordt voor iedereen.  Wil je nu  op de trein springen of achterna hollen?

Dit is pure disruptie, een nieuw paradigma.

teamtalent.jpg

 Ideeën om te starten met de implementatie:

- begin met KernTalentenanalyses van de  leidinggevenden

 

- gebruik een KernTalentenanalyse bij recrutering van personeel, zeker voor leidinggevenden

- laat een KernTalentenanalist  een functie-omschrijving opstellen bij vacatures: een KernTalentenanalist biedt een meerwaarde bij vacatures via een optimale omschrijving van kerncompetenties, zodat sollicitanten getriggerd worden in hun kern en je de juiste kandidaten aantrekt door de vacatureomschrijving zelf.