top of page

Strategy is the right people on the right place

Voordelen Kerntalenten voor bedrijven:

 

- gemotiveerde werknemers

- intrinsieke motivatie vs extrinsieke motivatie

- betere samenwerking tussen werknemers

- taken worden objectief toebedeeld aan degenen die er de  sterkste talenten voor hebben, zodat de taken uitgevoerd worden door degene die er het beste in is, met de beste resultaten

- werknemers blijven, minder verloop

- minder spanningen en conflicten door objectief inzicht in talenten,  competetenties, relaties

- begrip en inzicht in het  het anders-zijn van collega's

- juist benoemen van kwesties, zonder emotionele ladingen

- concreter is beter: de juiste taal, to the point 

- opleidingen worden gegeven aan degenen met de juiste talenten hiervoor

- een goede werksfeer

- openheid, transparantie

- een open feedback cultuur

- een positieve mindset

- erkenning, zich gezien en gewaardeerd voelen: het meest onderschatte element in alle relaties,  gratis goud

- optimale ontwikkeling van het menselijk potentieel

- meer creativiteit, een basisingrediënt voor een hedendaags bedrijf

- toptalenten blijven omdat ze kunnen doen wat ze graag doen

- minder geld nodig om talent te behouden: materiële voordelen op zich zijn onvoldoende om ( top )talent te houden

Nadelen HR en recrutering zonder kerntalenten

 

Selectie gebeurt op basis van competenties:  kennis ( vakkennis, talen, reglementering, ...), vaardigheden ( technische, operationele, menselijke, computer, ...):  de werknemer kan de taak wel uitvoeren maar heeft er maar een beperkte goesting voor. 

Er wordt gevraagd of een werknemer een taak kan uitvoeren, niet of hij dit wil.

Veel mensen kunnen een taak uitvoeren, maar willen het eigenlijk niet echt, ze doen liever iets anders.

Dit levert inferieure bedrijfsresultaten op.

Bij selectie wil een bedrijf niets liever dan een echt gemotiveerde werknemer, die intrinsiek gemotiveerd is, die goesting heeft.  Kerntalenten zorgen voor deze tool, objectief, zonder dat een werknemer doet alsof, naar de mond praat wat de werkgever wil horen.

Competentie-ontwikkeling gebeurt vanuit de behoeften van het bedrijf, de markt, wat een student denkt dat gevraagd en beloond zal worden.

Uiteraard moeten taken uitgevoerd worden. 

De vraag is door wie ze het meest optimaal uitgevoerd worden. 

Competentie-ontwikkeling  zonder de vereiste talenten  haalt helaas een laag rendement. Jammer van het verloren geld. 

En nog meer jammer voor de mens die geen energie haalt uit zijn inzet.

Er is een compleet andere mindset nodig.  Er zal een tijd komen dat dit vanzelfsprekend wordt voor iedereen.  Wil je nu  op de trein springen of achterna hollen?

Dit is pure disruptie, een nieuw paradigma.

Als je de juiste mens op de juiste plaats zet gaat deze persoon automatisch doen wat er gedaan moet worden.  Als het minder juist is, is dit de start van vele problemen.

In hiërarchische omgevingen wordt er gevochten om een bepaalde positie.

Helaas belandt er dikwijls iemand op een positie zonder de vereisten talenten, kwaliteiten.

Mensen die de talenten wel hebben en de positie niet krijgen vertrekken....

Het resultaat is dat er vooral veel verloren wordt:

- het resultaat voor de organisatie zal zeer pover zijn

- grote spanningen op de werkvloer

- verlies van toptalent

- onzekerheid bij degene die de positie heeft zonder de vereiste talenten

 Ideeën om te starten met de implementatie:

- begin met Kerntalentenanalyses van de  leidinggevenden: dit geeft hen een aantal extra handvaten die juist, objectief, concreet zijn, zodat zij beter weten waar het echt op aankomt

 

- gebruik een Kerntalentenanalyse bij recrutering van personeel, zeker voor leidinggevenden

- laat een KernTalentenanalist  een functie-omschrijving opstellen bij vacatures: een KernTalentenanalist biedt een meerwaarde bij vacatures via een optimale omschrijving van kerncompetenties, zodat sollicitanten getriggerd worden in hun kern en je de juiste kandidaten aantrekt door de vacatureomschrijving zelf.

bottom of page