top of page

Uitdagingen hoge intelligentie
 
In de werksfeer

Hoogbegaafden kunnen bekeken worden als:

- ze zijn  nooit tevreden

- ze leggen de lat te hoog

- zijn te kritisch

- ze zijn oncollegiaal

- verstrooid

- betweterig

- ze denken teveel teveel outside of the box

- ze zeggen zaken die de oversten niet leuk vinden

- ze zijn te snel

- ze bedenken ideeën die door anderen niet gevolgd worden, omdat het te ver van hun bed is

Suggesties om aansluiting te vinden:

* meer tijd nemen

- breng ideeën stap voor stap

- breng ze naar voor op een manier die voor anderen verteerbaar is

- ga niet te snel, leg het uitgebreider uit

- kom er later op terug, herhaal

- aanvaard dat ideeën niet onmiddellijk gevolgd worden

 

*stel prioriteiten

- " choose your battle": soms is het niet nodig om je ergens druk over te maken omdat het eigenlijk onbelangrijk is

 

* besteed aandacht aan de relatie

- leg concreet uit hoe jij functioneert, wat jij te bieden hebt door jouw persoonlijke manier van zijn

- ook als je gelijk hebt, kan je overwegen om de ander in zijn waarde te laten, en zo het contact te behouden

- communiceer helder over de dingen die je lastig vindt, zodat er meer begrip ontstaat

- leg uit wat je intenties zijn: zeggen waarom je iets wil bereiken kan wantrouwen en onbegrip verminderen

- soms is eerst werken aan de relatie belangrijker dan onmiddellijk te focussen op inhoud

 

* blijf je zelf én heb respect voor de andere

- teveel aanpassen kost veel energie, en je loopt het risico jezelf te verliezen en niet gezien te worden voor wie je echt bent

- schat in of mensen mee zijn, onderzoek waarom ze niet mee zijn

* Bij wie, in welke omgeving kan je wat doen?

- gelijkgestemden vinden is gemakkelijker als je jezelf toont

- vraag je af bij wie en in welke omgeving je wat van jezelf kan laten zien, zodat het veilig genoeg is

- authentiek jezelf zal op weerstand botsen in sommige omgevingen: behoud het voor mensen en omgevingen die voldoende gelijkgestemd zijn

* investeer in zelfinzicht via kerntalenten zodat je zelf objectief je eigen kwaliteiten kent en deze ook optimaal inzet: zie verder

Voor een aantal mensen is conformeren aan de groep een te hoge prijs.

Ze zijn gebaat bij het vinden van een eigen weg, met enkele gelijkgestemden, in kleinere groepjes, in een niche,...

Degenen die maatschappelijk succes hebben, zijn dikwijls degenen die zich het best conformeren.

Moeite hebben met conformeren kan op korte termijn lastig zijn.  

Je hebt dan meer dan anderen baat om je eigen gebruiksaanwijzing te kennen, zonder jezelf te veroordelen.

Visionairs zijn hun tijd soms ver vooruit.  Van Gogh kreeg nauwelijks een doek verkocht tijdens zijn leven.

Zelfkennis is belangrijk. 

Een klankbord kan belangrijk zijn. 

Een andere ziet soms beter waarin jij excelleert, zonder dat jij het beseft.

Het Delphi-model geeft in het algemeen weer wat hoogbegaafdheid is.

Kerntalenten zijn een verdere verfijning, een volgende stap

 

 

Kerntalenten geven op maat aan, waarin jij, als uniek individu, wil en kan uitblinken.

Kerntalenten zijn een onmisbare tool voor zelfinzicht bij hoogintelligente personen.

Hoogintelligente mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met het gegeven van :

- enerzijds hoogintelligent zijn

- anderzijds ook tegen dingen aanlopen die niet lukken

- daarnaast moeite hebben om te weten waarop ze best inzetten, kiezen kan verliezen zijn

- allerlei specifieke uitdagingen: zelfsabotage, belemmerende overtuigingen, micro-trauma's, ...

 

Hoogintelligente mensen hebben weinig baat bij standaardmethodieken, standaardoplossingen.

 

Hoogintelligente mensen hebben behoefte aan uitgesproken maatwerk

 

Wij geven op maat weer:

- op welke manier je creatief bent

- hoe belangrijk autonomie is

- op welke manier je nieuwsgierig bent

- hoe jij organisatorisch-strategisch functioneert

- of je podiumtalenten hebt, en welke?

- op welke manier je sociaal bent, hoe jij samenwerkt 

- welke talenten jou het meest zullen opleveren zowel op het vlak van voldoening als op het vlak van prestaties

- of je de lat  hoog legt ( perfectionisme )vanuit talenten, intelligentie, gebrek aan onvoorwaardelijke liefde, sensitiviteit, gedrevenheid vanuit idealen, behoefte aan complexiteit, behoefte aan uitdaging,  ...

- inzicht in allerlei valkuilen

- concrete begeleiding bij specifieke lastige elementen,

bottom of page