top of page

 Wanneer?

Als je relatie op de klippen dreigt te lopen                                                           

                               

Als je een ouderschapsregeling wil voor jullie gemeenschappelijke kinderen

Als je een echtscheiding door onderlinge toestemming wil organiseren zonder gerechtelijke procedures

 

Als er ernstige conflicten zijn in jouw familie

Als je een erfrechtelijke regeling wil

Als je een regeling wil over de zorg voor jullie zorgbehoevende ouder(s)

Als het levenseinde nadert willen mensen hun leven in schoonheid afronden.

Conflicten die opgelost worden zorgen er voor dat iemand met een rustig hart kan sterven,

dat men een mooie herinnering overhoudt

20190111_110905 (2).jpg

Verloop in scheidingssituaties.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven waarbij veel zaken op het spel staan: zelfbeeld, zelfvertrouwen, financiën, kinderen, levenskwaliteit,...

Vooral als er kinderen zijn is het van het allergrootste belang dat ouders, als ze als partner uit elkaar gaan, 

nog als ouders op een constructieve manier met elkaar kunnen blijven omgaan, met elkaar praten om de noodzakelijke en nuttige schikkingen te treffen voor het welzijn van de kinderen. 

Tijdens bemiddelingsgesprekken wordt gestimuleerd hoe ouders op een constructieve manier met elkaar kunnen omgaan , waarbij zij de ex-partner blijven respecteren als ouder, ondanks alle verwondingen en pijn.

De grootste meerwaarde wordt bereikt in gesprekken met de verschillende partijen.  

Veel mensen hebben in min of meerdere mate behoefte  aan autonomie: zij willen zelf kunnen beslissen hoe ze hun leven inrichten.  Rechters die over hun leven beslissen zonder inspraak kan heel oncomfortabel voelen.

 Bij Scheidingen: BEMIDDELING als ondersteuning van PARTNERRELATIE NAAR OUDERRELATIE

De overgang van een partnerrelatie naar een ouderrelatie is behoorlijk ingrijpend.

Je gaat uit elkaar omdat je partnerrelatie niet meer werkt, en toch moet je verder met een ouderrelatie.

Hoe vermijd je dat de problemen van de partnerrelatie zich verder zetten in je ouderrelatie?  Geen evidente zaak.

Iedereen wil liefst gezien worden vanuit de kwaliteiten die je hebt.  

Een benadering die vertrekt vanuit kwaliteiten en talenten zorgt dat mensen een goed gevoel behouden en een bemiddeling minder lastig is. 

Inzicht dat aan elk talent of kwaliteit ook het risico hangt van de valkuil, zorgt er voor dat mensen hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld behouden. 

Inzicht in talenten en kwaliteiten geeft je tools om zo veel mogelijk positief te blijven handelen, en valkuilen te vermijden, of minstens te begrijpen hoe het komt dat je in een valkuil gevallen bent, of hoe het komt dat je partner in een valkuil valt. 

Hierdoor ontstaat meer begrip en is het gemakkelijker om de ouderrelatie voldoende goed te houden.

Uiteindelijk heeft hierbij iedereen baat: ouders en hun kinderen.

" Vechtscheidingen" (in min of meerdere mate) hebben een gigantische kostprijs, zowel op het vlak van welzijn, gezondheid, financiën,.. 

Vraag het maar aan kinderen die een vechtscheiding van hun ouders meegemaakt hebben.

Vermoedelijk onder invloed van kinderen die zelf een vechtscheiding van hun ouders

hebben meegemaakt ontstaat er geleidelijk een collectief bewustzijn 

dat vechtscheidingen vermeden moeten worden.

 

Professionals kunnen ondersteuning bieden, alternatieven aanreiken, begeleiding voorzien.

Begeleiding onder verschillende vormen is een veel duurzamere oplossing.

Hopelijk ontstaat er bij de wetgever en rechtbanken  een mentaliteitswijziging

waarbij alternatieven meer  gestimuleerd worden. 

20230804_150647.jpg
bottom of page