top of page

De lat (te) hoog leggen

Perfectionisme, idealen ( sociale rechtvaardigheid, eerlijkheid), de lat hoog leggen

 

Er zijn veel oorzaken waarom we de lat hoog kunnen leggen.

 

Vanuit talenten en intelligentie

 

Als we talenten hebben voor iets, betekent dit dat we intrinsiek gemotiveerd zijn

en relatief gemakkelijk een hoge competentie kunnen bereiken.

 

De valkuil dan is te denken dat dit voor iedereen gemakkelijk is, en te verwachten dat anderen de lat even hoog leggen.

 

Inzicht in talenten leert je dat dingen voor anderen gewoon veel moeilijker zijn

en dat het dus onrealistisch is hetzelfde van anderen te verwachten.

Anderen zullen sneller tevreden zijn. Dit kan tot spanningen in relaties leiden.

Beseffen dat je de lat hoog legt in vergelijking met anderen kan tot gevolg hebben dat je er makkelijker mee omgaat .

 

Vanuit hoge idealen en waarden

 

Hoge idealen hebben kan zin geven aan je leven.

De lat ( te) hoog leggen is een risico.

   
Sta stil bij de vraag of je ideaal realistisch is.  Probeer je verwachtingen te doseren om teleurstellingen te vermijden.
 
Vanuit verwachtingen van anderen
Als er als kind teveel van je verwacht werd, heb je mogelijk veel zelfkritiek.   Je hebt een overactieve " innerlijke criticus".
Het deel van je dat zelfkritiek levert, stamt uit de kindertijd en is de echo van verwachtingen   en eisen van ouders en anderen.  
In plaats van in te zien dat hun eisen en verwachtingen onrealistisch zijn, kun je  onbewust en ongewild dezelfde kritische houding overnemen, zodat de geschiedenis zich herhaalt.   

Waren de eisen en verwachtingen van je ouders realistisch?

Zo kan er een innerlijke dwang ontstaan waarvan je je niet bewust bent.

 

Sta stil bij voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde.

Sommige ouders zien hun kinderen enkel graag als ze...  presteren, aan hun behoeften en verwachtingen voldoen.

Zij dromen van hun ideale zoon of dochter.  Dit heeft soms niets te maken met wie jij bent. 


1.    Stel je de vraag of jouw perfectionisme te maken heeft met oog voor detail of eerder met idealen, of… een andere drijfveer. 

2.    Stel je de vraag of anderen jou ooit de indruk gegeven hebben dat er iets mis is met jou en je van daaruit gedreven wordt naar een hoge prestatiedruk, met het risico dat je in een burn-out of ander probleem terecht komt ( gezondheid, relatie,..)  

 

Gezonde overtuigingen: 
Ik heb het recht om met respect behandeld te worden. 
Ik heb het recht om nee te zeggen zonder mij schuldig te voelen. 
Ik heb het recht om fouten te maken, er verantwoordelijk voor te zijn, en dankzij deze fouten te leren. 
Ik heb het recht om van gedacht te veranderen.


7 op 10 is meestal voldoende.  In sommige situaties is 5 op 10 voldoende.  Zelfs een onvoldoende hoort bij het leven.

Als je  geen talent  hebt kan je deze taak beter aan anderen overlaten, zonder jezelf hierbij te veroordelen.  

Vanuit hoge intelligentie

Hoge intelligentie is paradoxaal genoeg ook een bron voor het hoog leggen van de lat. 

Je legt de lat vanuit hoge intelligentie  veel hoger dan een gemiddeld persoon.

Omdat er zoveel goed gaat, kan je gefixeerd raken op die ene of enkele zaken die slecht gaan.

Het is een mythe dat hoogbegaafden goed zijn in alles.

Sociale en maatschappelijke druk

​​

Sociale media, marketing, .. verhogen de druk om succes te hebben.

De rol van ouders

Verwachtingen van ouders kunnen onrealistisch hoog zijn.

In de familiale systeemtheorie ( contekstueel denken) wordt gesproken van een " delegaat".

Eén of meerdere kinderen krijgen de taak om een bepaalde rol te vervullen.

Dit kan enorm dwingend zijn voor een kind, en families volledig naar de afgrond drijven. 

Bijvoorbeeld " de zaak verder zetten". 

Sommige ouders gaan dan  in " whatever it takes " modus.

Alles moet hieraan opgeofferd worden.

Een " alles of niets" houding, met alle risicio's  die er bij horen.  

Dit kan enorm verwoestend zijn voor iedereen die er bij betrokken is. 

De zuivere ondernemers zijn personen die minder stress ervaren bij risico,

en er zelfs op kunnen " kicken" om het risico te nemen. 

Hun valkuil is dat ze zelf ten onder kunnen gaan, als ze teveel risico nemen,

en ook anderen kunnen meesleuren in hun val.

Verschillende bronnen van " de lat (te) hoog leggen  kunnen elkaar versterken en een kluwen vormen.

Het wordt dan moeilijker om alles te ontwarren.

 

Mildheid voor jezelf en voldoende zelfzorg zijn noodzakelijk.

bottom of page